The State Flag of the Republic of Uzbekistan

Translation from Uzbek by Mark Dickens

You are welcome to quote any material from this website in an article or research paper, but please give the
                    appropriate URL of the webpage you are quoting from. Thank you!

Follow this link to the Original Uzbek Text in Latin Script below

The State flag of the Republic of Uzbekistan was approved at the Seventh Extraordinary Session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, on November, 18, 1991.

The State flag and its symbols portray the historical links with states which have existed in the past within the borders of modern Uzbekistan and embodies in itself the national and cultural traditions of the republic.

1. The color blue on the flag is a symbol of the eternal sky and life-giving water, which reflect the essence of life. In symbolic language it represents goodness, wisdom, honesty, glory and loyalty. Consequently, the color of Amir Temur’s state flag was also blue.

2. The color white on the flag, symbolizing holy peace, harmonizes with the illumination of the day and the sources of light in the universe. The color white is a symbol of purity, transparency, innocence, the cleanliness of desires and dreams, and a striving for inner beauty.

3. The color green is a symbol of the renewal of nature. In quite a few nations, it is considered to be a symbol of youth, hope and joy.

4. The red stripes are tributaries of the power of life that flows in our bodies.

5. The depiction of a youthful crescent moon is connected with our historical traditions. At the same time it is a symbol of the independence which we have obtained.

6. Stars are considered a spiritual, divine symbol for all nations. The 12 stars depicted on the state flag of the Republic of Uzbekistan are also directly connected with our historical traditions, with the ancient calendar-cycle of the sun. Our attention to the 12 stars is also explained by the development of astronomy in the scientific thought of the ancient states within the borders of Uzbekistan. It is necessary to understand the depiction of 12 stars on our state flag as a symbol of the antiquity of the culture of the Uzbek people, its maturity and the striving for happiness in its land.

Translator: Mark Dickens

Original Uzbek Text in Latin Script:
 

O’zbekiston Respublikasining Davlat Bayrog’i

 
O’zbekiston Respublikasining davlat bayrog’i O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o’tkazilgan VII sessiyasida 1991 yil 18 noyabr kuni tasdiqlangan.


Davlat bayrog’i va uning ramzi bugungi O’zbekiston sarhadida qadimda mavjud bo’lgan davlatlar bilan tarixan bog’liqligini anglatadi hamda respublikaning milliy-madaniy an’analarini o’zida mujassamlashtiradi.

1. Bayroqdagi moviy rang tiriklik mazmuni aks etgan mangu osmon va obihayot ramzidir. Timsollar tilida bu — yaxshilikni, donishmandlikni, halollikni, shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Binobarin, Amir Temur davlati bayrog’ining rangi ham moviy rangda edi.

2. Bayroqdagi oq rang — muqaddas tinchlik ramzi bo’lib, u kun charog’onligi va koinot yoritqichlari bilan uyg’unlashib ketadi. Oq rang poklik, beg’uborlik, soflikni, orzu va xayollar tozaligi, ichki go’zallikka intilishning timsolidir.

3. Yashil rang — tabiatning yangilanish ramzi. U ko’pgina xalqlarda navqironlik, umid va shodumonlik timsoli hisoblanadi.

4. Qizil chiziqlar vujudimizda jo’shib oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlaridir.

5. Navqiron yarimoy tasviri bizning tarixiy an’analarimiz bilan bog’liq. Ayni paytda qo’lga kiritilgan mustaqilligimiz ramzidir.

6. Yulduzlar barcha xalqlar uchun ruhoniy, ilohiy timsol sanalgan. O’zbekiston Respublikasi davlat bayrog’idagi 12ta yulduz tasviri ham tarixiy an’analarimiz, qadimgi quyosh yilnomamizga bevosita aloqadordir. Bizning o’n ikki yulduzga bo’lgan e’tiborimiz o’zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlar ilmiy tafakkurida «nujum ilmi» taraqqiy etganligi bilan ham izohlanadi. Davlat bayrog’imizdagi o’n ikki yulduz tasvirini o’zbek xalqi madaniyati qadimiyligi, uning komillikka, o’z tuprog’ida saodatga intilishi ramzi sifatida tushunish lozim.
 
 

Oxus Central Asia Page Oxus Home Page

© Mark Dickens 2002
oxus@pobox.com